Pirkimo sąlygos

1. Www.zizasacademy.lt

1.1 www.zizasacademy.lt yra Paslaugų teikėjo sukurta internetinė aplinka, per kurią paslaugos parduodamos Paslaugų naudotojui.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Spręsdamos savo tarpusavio santykius, Sutarties Šalys vadovaujasi Įsipareigojimų įstatymu ir kitais teisės aktais, galiojančiais Lietuvos Respublikoje, taip pat www.zizasacademy.lt Naudotojo sutarties nuostatomis.

2.2. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti teikiamas www.zizasacademy.lt paslaugas.

2.3. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti Naudotojo sutarties sąlygas be įsipareigojimo apie tai raštu e. paštu pranešti Paslaugų naudotojui.

 

3. PASLAUGOS IR PIRKIMAS

3.1. Www.zizasacademy.lt siūlomos paslaugos parduodamos ir fiziniams, ir juridiniams asmenims.

3.2. Paslaugų naudotojas pasirenka norimas paslaugas, ir privalo įvesti užsakymo vykdymui reikalingus duomenis (pavardę, vardą, kontaktinį telefono numerį, e. pašto adresą) bei sumokėti už paslaugas pagal užsakymą per banko nuorodą arba kredito kortelės nuorodą.

3.3. Paslaugų naudotojas, teikdamas užsakymą, privalo nurodyti teisingus duomenis, kurie reikalingi užsakymo įvykdymui.

3.4. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už užsakymo neįvykdymą arba kitas Paslaugų naudotojo teikiant užsakymą nurodytų neteisingų duomenų pasekmes.

3.5. Pardavimas įvyksta, kai Paslaugų naudotojas pateikia užsakymą www.zizasacademy.lt ir sumoka už paslaugą.

 

4. KAINOS

4.1. Visos www.zizasacademy.lt pateikiamos kainos nurodytos eurais.

4.2. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti www.zizasacademy.lt pateiktas kainas. Jei kainos www.zizasacademy.lt pasikeičia po to, kai Paslaugų naudotojas pateikia užsakymą ir sumoka už paslaugas, Paslaugų teikėjas privalo suteikti paslaugas Paslaugų naudotojui už užsakymo pateikimo metu galiojančias kainas. Paslaugų naudotojas neturi teisės reikalauti kainų skirtumo kompensacijos.

 

5. PRISTATYMO LAIKAS IR SĄLYGOS

5.1. Paslaugos Paslaugų naudotojui suteikiamos per 48 val. po apmokėjimo.

 

6. SUTARTIES ATSISAKYMAS 

6.1 Jei Paslaugų naudotojas nori atsisakyti sutarties po užsakymo pateikimo ir prieš Paslaugų teikėjui įvykdant užsakymą, Paslaugų naudotojas privalo kuo greičiau apie tai raštu pranešti Paslaugų teikėjui. Raštiškas pranešimas siunčiamas e. paštu adresu info@zizasacademy.lt. E. laiške reikia nurodyti užsakymo numerį, kurio Paslaugų vartotojas nori atsisakyti, taip pat Paslaugų naudotojo duomenys (vardas, pavardė, užsakymo pateikimo data, kontaktinis telefono numeris).

6.2. Jei atsisakymo pranešimas pasiekia Paslaugų teikėją kai sutartis jau įvykdyta, sutarties atsisakymas vykdomas pagal Naudotojo sutarties 7 skyrių „Teisė grąžinti prekes“.

6.3. Paslaugų teikėjas grąžina sumokėtą sumą Paslaugų naudotojui nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo.

6.4. Pinigai pervedami į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios Paslaugų teikėjas juos gavo.

 

7. TEISĖ GRĄŽINTI PREKES

7.1. Paslaugų, įsigytų per www.zizasacademy.lt, galima atsisakyti per 7 d.

7.2. Norint atsisakyti paslaugos ir atgauti sumokėtus pinigus, pranešimas apie paslaugos atsisaymą pateikiamas e. paštu adresu info@zizasacademy.lt.

7.3. Grąžinimo atveju, Paslaugų naudotojui pinigai grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paslaugos atsisakymo.

7.4. Pinigai pervedami į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios Paslaugų teikėjas juos gavo.

 

8. SKUNDŲ TEIKIMO TVARKA

8.1. Www.zizasacademy.lt parduodamoms paslaugoms taikomas 2-jų metų skundų pateikimo terminas, numatytas Įsipareigojimų įstatymo 218 straipsnio 2 dalyje.

 

9. ASMENS DUOMENYS IR JŲ NAUDOJIMAS

9.1. Paslaugų teikėjas tvarko asmens duomenis pagal asmens duomenų tvarkymo principus.

 

10. ATSAKOMYBĖ

10.1. Paslaugų teikėjo atsakomybė apsiriboja prekės pardavimo kaina. 

10.2. Paslaugų naudotojas privalo naudotis www.zizasacademy.lt paslaugomis tik laikydamasis įstatymų ir geros praktikos.

11. GINČAI

11.1. Ginčai tarp Paslaugų naudotojo ir Paslaugų teikėjo, kylantys iš www.zizasacademy.lt Naudotojo sutarties, sprendžiami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. Šalims nesusitarus, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

12. NAUDOJIMO SĄLYGOS

12.1. Paslaugų naudotojas privalo perskaityti Naudojimo sutartyje nurodytas sąlygas.

12.2. Pateikdamas užsakymą, Paslaugų naudotojas sutinka, pažymėdamas atitinkamą „Sąlygų“ langelį, kad perskaitė ir suprato Naudotojo sutartyje nurodytas sąlygas ir sutinka su joje nurodytomis sąlygomis.

MB “Zizo akademija"

Galioja nuo 2018 m. birželio 1 d.